Jdi na obsah Jdi na menu

Diecézko HK řeholní cukrárna

V rámci Diecézního setkání mládeže proběhla opět během poledních programů na biskupském gymnáziu tzv. Řeholní cukrárna. Účastníci se mohli zastavit na něco dobrého v jedné ze tříd, která byla upravena jako cukrárna. Dobrotky byly upečeny v kuchyních jednotlivých řeholních společenství. V této místnosti bylo možno ale také něco předat, odevzdat. Do určené nádoby vkládali mladí zapsané prosby o modlitbu. Každý si nesl v srdci nějakou starost. A když někdo řekne: Budu se za to modlit, roste naděje i důvěra v Boží pomoc. Celé setkání mládeže mělo několik hlavních programů. Dopoledne ve Filharmonii, témata na gymnáziu, modlitba růžence s putováním a mše svatá v katedrále. S Pannou Marií všichni celý den mohli velebit Pána za velké věci, které jim učinil ten, který je mocný.