Jdi na obsah Jdi na menu

Jak tato kongregace vznikla?

Zasvěcení lidé jsou ti, kteří měli dost odvahy nabídnout všechno, aby Bůh mohl účinně pronikat do světa skrze duše čisté, chudobné, poslušné a zcela svobodně vyvlastněné ve své bezvýhradné lásce k Bohu.
img_1138.jpg 
 

 INSPIRACE VZNIKU
 
 
 
Jak to všechno začalo?
 
 
 
Kongregaci Školských sester de Notre Dame

založil roku 1853 v Čechách otec Gabriel Schneider.


p.-gabriel-foto-005.jpg 
 Záleželo mu na spáse lidských duší

a také na dobrých mravech

svého národa.
 
 
 
„Kdo má lásku k Bohu,
 
nenechá si ujít žádnou příležitost.“
 
 
 
Těmito slovy otec Gabriel vyjádřil ochotu vložit všechnu energii

do služeb hodnot objevených v díle lásky.

Kdo daruje sám sebe, bere na sebe nevyhnutně

postoj a způsob myšlení služebníka.
 
 
 
 Na jakých základech
 
postavil P. Gabriel toto dílo?
 
 
 
Citlivé srdce Boha uslyšelo dětský pláč

a smutek, neodolalo a dotklo se srdce mladého děvčete,

které milovalo hudbu, zpěv, tanec, zábavu …
 
 
 
 Byla to Alexie le Clerc.


 530.jpg
Narodila se roku 1576 ve Francii, v městečku Remiremont.

Pán ji vyzval,

aby se stala matkou pro děti, které ji nejvíce potřebují:
 
 
 
Vezmi je a starej se,
 
aby každé z nich rostlo!


klaster10b.jpg 
 
 
Toto poslání jí pomáhal poznávat a naplňovat dobrý otec, kněz Petr Fourier,

který se narodil v Mirecourtě v roce 1565.


basilica-st.-pietro-1899-studio-nicoli-of-carrara.jpg 
Jako horlivý kněz a pedagog srdce zakládal školy a povzbuzoval k horlivosti ve vyučování.
 
 
 
„Zachránit jednu duši ve vaší škole je víc než stvořit svět.“
 

2014-03-23-19.07.28.jpg 
 
 
 
SPIRITUALITA
 
 
 
Od chvíle zrození až po současnost

neodolalo Božímu dotyku mnoho

dalších dívek, které přijaly pozvání,

aby se staly duchovními matkami,

sestrami de Notre Dame – naší Paní.
 
 
 
„Jí svěřujte

všechny starosti.“
 
 /bl.Alexie/
 
 
 
Proč právě Panně Marii?
 
 
img_1120.jpg
 
„Důvodem této volby je pevné a trvající přesvědčení,

že Panna Maria počala, uvedla do života, vychovala,

živila kongregaci a ujišťuje, že ji bude stále živit,

udržovat, chránit a vnímat její potřeby.“
 
Její postoje a její slova jsou pro nás

modelem a pravidlem na cestě ke svatosti.
 
  
 
Modlitba sester de N. D.:
 
 
 
Pane, děkujeme ti za každé dítě a mladého člověka, kterého nám svěřuješ. Nauč nás pomalu odumírat a učinit ze svého života dar pro děti a mladé lidi.
 
Ukaž nám cestu, abychom žily naplno pro znamenitý dar Otcovy prozřetelnosti, který se zpřítomňuje v našem povolání.
 
 
put_2011-275-----kopie.jpg
  
„Konat tolik dobra,
 
kolik je jen možné.“
 
/sv. P. Fourier/
 
 
sestry-a-lyze---kopie.png