Jdi na obsah Jdi na menu

Současnost

 
Jsme členkami apoštolské kongregace. Máme zvláštní poslání šířit Boží království ve světě. Naše zasvěcení má být ve světě viditelným znamením a povzbuzení k lásce. Má ukazovat lidem věčné hodnoty už zde v přítomném čase. Podle vzoru prvotní Církve tvoříme řeholní rodinu. V ní prožíváme život jako společenství s Kristem, který v nás vytváří jednotu ducha a srdce. 

(Konstituce)

***

Dnes v našem řeholním domě potkáte 19 sester.

Dům je úředním sídlem generálního vedení.

Komunita sester patří do České provincie, která má sídlo v Praze Krči.

Jedna sestra vyučuje na ZŠ a MŠ Jana Pavla II., a další sestra zde zde učí náboženství.

V domě příležitostně probíhají podle možností různé aktivity pro mládež – víkendová setkání, exercicie pro děvčata a jiná setkání. Jednou do roka také Zahradní slavnost.
Nelze opomenout sestry, které se podílí na chodu domácnosti a na dalších různých službách. Slouží i potřebným, kteří zvoní u našich dveří, nebo duchovně doprovázejí ty, kteří na cestě životem hledají orientaci a směr.

Naše dozrávající sestry od srpna 2017 žijí v našem domě, kde naplňují své poslání v modlitbě a oběti.

O jejich potřeby se starají určené sestry s pomocnicemi.


Rády se přimlouváme u Hospodina za potřeby, které nám lidé často svěřují.

***

Kongregace Školských sester de Notre Dame je internacionální společenství, které chápe své poslání jako službu. Jejím hlavním zájmem zůstává výchova a vyučování mládeže, práce u dětí a s dětmi.

 

img_8647.jpg