Jdi na obsah Jdi na menu

Putování ostatků sv. Vojtěcha

img_3061-----kopie.jpgSvatý Vojtěch mezi námi.

Slavení se zasvěcenými bratry a sestrami.

V Roce zasvěceného života putují po řeholních komunitách a místech, kde žijí řeholníci, ostatky sv. Vojtěcha. Do Hradce Králové zavítaly v týdnu od neděle 7. června do pátku 12. června.

Sv. Vojtěch byl první český řeholník, založil benediktinský klášter na Břevnově, první v našich zemích.

 

Ve středu 10. června v 18.30 v katedrále Sv. Ducha proběhla bohoslužba s otcem biskupem Janem Vokálem. Od 16. hodiny byl doprovodný program, od 18. hodiny přednáška P. Tomáše Petráčka na téma Sv. Vojtěch a řeholní život v naší zemi. Během týdne byla možno ostatky uctít v kapli sester de Notre Dame U Soudu od 16. do 18. hodin, kromě úterka, kdy ostatky byly v kapli u sester salesiánek v Kuklenách od 18. hodin a v 19.30 byla mše svatá. 

Více:

Putování ostatků sv. Vojtěcha

v Roce zasvěceného života

V roce zasvěceného života navštíví naše kostely a řeholní komunity ostatky sv. Vojtěcha. Po prvním pražském biskupu Dětmarovi, benediktinskému mnichu z kláštera Corway, přichází na biskupskou katedru opět benediktinský mnich sv. Vojtěch.

Přivádí nás to k zamyšlení, jak důležitou roli hrál řeholní život v počátcích naší církve a kultury. Tento odkaz nás zavazuje, abychom v duchu svých charismat rozvíjeli službu hlasatelů evangelia, učitelů a vychovatelů, i těch, kteří mají otevřené srdce k potřebným, nemocným a hledajícím.

(Pastorační podněty pro RZŽ, z úvodního slova Dominika kard. Duky OP)

Rozhovor na rádiu Proglas o putování ostatků - koordinátor putování dominikán Antonín Krasucki:

Sv. Vojtěch byl první český řeholník, založil benediktinský klášter na Břevnově, první v našich zemích. Když budou ostatky putovat po řeholních komunitách, jsou také určitou příležitostí, aby nám připomněly nejen opravdovost řeholního života, kterou máme žít. Ten jeho příchod může být také spojen s určitým obrácením, zřeknutím se zlého a novým zasvěcením se Pánu.

Na každém místě, kde budou ostatky putovat, bude příležitost k zapojení veřejnosti, buď slavnostní mší svatou, nebo uctěním ostatků. Zejména tam bude příležitost pro každého věřícího, protože jim za mnohé vděčíme. Oni vidí naši službu, naši radost i slabost. A toto uctění ostatků pro ně může být poděkováním i prosbou o modlitbu, abychom jako zasvěcené osoby žily, pracovaly pro Boží království dobře a vydávaly svědectví.

Od 23. 4. do 13. 6. se uskuteční tzv. jarní putování na území Čech

Program jarní části putování ostatků

Na podzim se uskuteční druhá, moravská část této akce.

Plakátek ke stažení: Program ve středu v katedrále

Plakátek ke stažení: Program celého týdne putování v HK

program-u-nas.jpg

V dopoledních hodinách přicházely děti ze Základní školy Jana Pavla II. i ze školky.

img_3387b.jpg