Jdi na obsah Jdi na menu

Povolání k zasvěcenému životu

MODLITBA JANA PAVLA II.

ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ

Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,

ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“

a šli cestou svatosti.

Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být

v dnešním světě svědky moci tvé lásky.

Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,

aby byli schopni odhalit plnou pravdu

o sobě a o svém povolání.

Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,

dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,

aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,

která obnovuje a zachraňuje.

Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,

spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,

ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,

podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,

aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem

odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.

Amen.

sliby.jpg

Věčné sliby - prsten, jako znamení zasvěcení

ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME V KRAKOVĚ PŘI NÁVŠTĚVĚ KARDINÁLA WOJTYLY:

jp-ii.-pred-45ti-lety-v-krakove-s-kardinalem-wojtylou.jpg

s-kardinalem-wojtylou-cerven-1971-krakov.jpg