Jdi na obsah Jdi na menu

Týden modliteb za duchovní povolání

20. 4. 2023
article preview

V týdnu před Nedělí Dobrého Pastýře, která letos připadá na 30. dubna, se modlíme za nová duchovní povolání. Vede nás k tomu úryvek z evangelia sv. Jana: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“.

Více

 

 

 

 

 

 

Různá svědectví o povolání ke kněžskému a řeholnímu životu:

JANA aspirantka FZD "...mnohokrát začínám znovu mít ráda, být pro druhé darem."

Vojtěch "O Bohu jsem slyšel poprvé v první třídě základní školy a sice - že neexistuje;"

Svědectví sester Notre Dame SK  například: „Žijem len raz, tak prečo nie pre Ježiša!“

OMI story: Oto  Video Misionářů oblátů OMI

 

 

MODLITBA JANA PAVLA II.

ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ

Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,

ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“

a šli cestou svatosti.

Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být

v dnešním světě svědky moci tvé lásky.

Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,

aby byli schopni odhalit plnou pravdu

o sobě a o svém povolání.

Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,

dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,

aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,

která obnovuje a zachraňuje.

Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,

spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,

ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,

podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,

aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem

odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.

Amen.