Jdi na obsah Jdi na menu

Rok zasvěceného života zahájen

1. 12. 2014

roma-29.-11.-2014-b.jpg

Při vigilii pozdravil účastníky papež František skrze videoposelství

Celý text je možno najít zde.

Úryvek z poselství:

Při této příležitosti nejprve vyjadřuji vděčnost Pánu za drahocenný dar zasvěceného života věnovaný církvi a světu.

Kéž je tento Rok zasvěceného života příležitostí, aby každý člen Božího lidu děkoval Pánu, od něhož pochází každé dobro, za dar zasvěceného života a náležitě si jej cenil.

Vám, drazí zasvěcení bratři a zasvěcené sestry, patří rovněž moje vděčnost za to, co jste a konáte v církvi a ve světě.

Kéž je tento rok „mocný časem“ slavení daru vašeho povolání v celé církvi a obnovy vašeho prorockého poslání.

I dnes vám zopakuji, co už jsem řekl několikrát:

„Probuďte svět! Probuďte svět!“.

Jak?
Učiňte Krista středem svého života.

Poněvadž je základní normou vašeho života „následování Krista podle učení evangelia“ (Perfectae caritatis, 2), spočívá zasvěcený život v bytostném, osobním přilnutí k Němu.

Hledejte, drazí řeholníci, neustále Krista, hledejte Jeho tvář,

ať je středem vašeho života,

abyste byli proměněni „živoucí připomínku Kristova způsobu života a jeho činnosti jako vtěleného Slova ve vztahu k Otci a bratřím“ (Vita consecrata, 22).

Jako apoštol Pavel se Jím nechejte uchvátit, osvojte si Jeho smýšlení a Jeho životní styl (srov. ibid. 40).