Jdi na obsah Jdi na menu

Neděle Dobrého Pastýře a povolání

19. 4. 2021
article preview

4. neděle Velikonoční je nedělí Dobrého Pastýře - a zároveň světovým dnem modliteb za povolání.

Celý předcházející týden již se modlíme za nová duchovní povolání.

K rozjímání i výzvě k objevení či k oživení našeho povolání napsal papež František Poselství

A jak je to s povoláním k řeholnímu zasvěcení v naší kongregaci?

 Nahlédni tady nebo přímo zde.

 

On si mě zamiloval dříve než já jeho.
On si mě vybral a neptal se mě, zda
jsem ho hodna. Prostě se na mě
zahleděl a řekl tiše: „Pojď!“

Možná by tě zajímala svědectví o povolání našich sester

Například sestra Daniela:

55.jpg

Nebo pokud rozumíš trochu německy, tady jsou další svědectví:

au.jpg

60219262_2745450502138711_1905738415857467392_n.jpg

Kostel Dobrého Pastýře Hyršov

horazdovice-ovecky-v-pozadi-utulek---kopie.jpg

Ovečky v klášterní zahradě Horažďovice - před rokem 1950

 

MODLITBA JANA PAVLA II.

ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ

Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,

ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“

a šli cestou svatosti.

Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být

v dnešním světě svědky moci tvé lásky.

Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,

aby byli schopni odhalit plnou pravdu

o sobě a o svém povolání.

Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,

dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,

aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,

která obnovuje a zachraňuje.

Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,

spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,

ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,

podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,

aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem

odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.

Amen.