Jdi na obsah Jdi na menu

Jsme povolání k péči a úctě o stvoření

25. 4. 2020
article preview

"Přirozený svět je pro nás věřící „evangeliem stvoření“

a vyjadřuje tvůrčí moc Boha, který utváří lidský život

a umožňuje světu existovat společně s tím,

co obsahuje, k záchově lidstva."

"Žijeme tedy ve společném domě jako jediná lidská rodina a v biodiverzitě spolu s ostatním Božím stvořením. Jako imago Dei - Boží obraz - jsme povoláni k péči a úctě vůči všemu stvoření, k lásce a soucitu vůči našim bratrům a sestrám, zejména těm nejslabším, abychom napodobovali lásku, kterou Bůh chová k nám a kterou zjevil ve Svém Synu Ježíši, jenž se stal člověkem, aby s námi tuto situaci sdílel a zachránil nás."

Katecheze papeže Františka u příležitosti 50. výročí Dne Země.

 

Prosme o probuzení nové úcty a respektu k přírodě

a celé planetě a prosme o vláhu pro naši zemi.

img_20200423_123525.jpg

Náhledy fotografií ze složky Když propukne jaro v naší zahradě