Jdi na obsah Jdi na menu

Advent

27. 11. 2022
article preview

O Vánocích si připomínáme první Ježíšův příchod v určitém dějinném okamžiku. On přijde pak i na konci časů. Ale hlavně přichází každý den navštívit každou ženu a každého muže. Náš Bůh je „Bohem-který-přichází“. Přichází ustavičně. On naše očekávání nezklame! Možná nás nechá čekat chvíli ve tmě, aby dal uzrát naší naději, ale nikdy nezklame. Pán stále přichází, je vždycky s námi. Někdy se nedá vidět, ale vždycky přichází.

Ježíš, jak praví Bible, stojí u dveří a klepe. Každý den. U dveří našeho srdce. Umíš naslouchat Pánu, který klepe, přichází Tě dnes navštívit a klepe i na tvoje srdce neklidem, myšlenkou, inspirací? Přišel do Betléma, přijde na konci světa, ale přichází k nám každý den. Buďte bdělí, sledujte, co cítíte v srdci, když Pán klepe.

Víme dobře, že život má své výšiny i nížiny, světlá i stinná místa. Každý z nás zakouší chvíle zklamání, nezdaru a zmatku. Nyní prožíváme navíc situaci, poznamenanou ekonomickou nejistotou, nepokojem ve světě, což v nás budí zmatek, starosti, obavy i malomyslnost. Hrozí pád do pesimismu, uzavřenosti a apatie. Jak na toto všechno reagovat? Autor biblických žalmů radí: „Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. V něm se raduje naše srdce“ (Žl 32, 20-21). Důvěřivé čekání na Boha nám dává oporu a odvahu v temných chvílích života.

Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista
a prosíme tě: posiluj naši vůli,
ať konáme spravedlivé skutky
a připravujeme se na setkání s ním,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici
a vešli do nebeského království.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

img_20211219_184742-1----kopie.jpg